Doorstroomtoets.online

Spelling: verkleinwoorden

Vul alles in en klik dan op de knop Controleer.
Opdracht: vul het verkleinwoord in van de woorden die je hieronder ziet.

Speciale tekens kun je hier kopiëren: ë ' é

het cadeau           het
de beloning           het
de turbine           het
de matroos           het
de gorilla           het
het podium           het
de uilenbal           het
de wandeling           het
de vriendin           het
de piano           het