Doorstroomtoets.online

Werkwoorden: voltooid deelwoord

Vul alles in en klik dan op de knop Controleer.
Opdracht: vul het voltooid deelwoord in van het woord tussen haakjes.


1. Oma is over een tafeltje (struikelen) .

2. Waar hebben jullie het schilderij (ophangen) ?

3. Na een week was al het water in het glas (verdampen) .

4. Wat hebben jullie (ontdekken) ?

5. Wie heeft er zo hard op de deur (bonzen) ?

6. Ik denk dat er iets anders is (gebeuren) .

7. In welk land zijn jullie (opgroeien) ?

8. Hij heeft de beurt (doorgeven) .

9. We hebben alle grote stukken eruit (zeven) .

10. Aan wie heb je het bericht (verzenden) ?