Aangepaste versies

Als een kind dyslectisch is of bijvoorbeeld een visuele beperking heeft, kan er een aangepaste versie van de doorstroomtoets worden afgenomen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld: een laag IQ) hoeft de toets zelfs niet te worden afgenomen. Welke aanpassingen zijn er mogelijk? Wie bepaalt wat? Je leest het hier.

Welke aanpassingen zijn er mogelijk?

Er zijn verschillende aanpassingen mogelijk, zoals een vergrote tekst, een zwart-witversie of audio-ondersteuning. Welke aanpassingen een kind op een bepaalde school kan krijgen, hangt wel af van de keuze die de school gemaakt heeft wat betreft de uitgever van de toets. Cito (DOE-toets) en Bureau ICE (IEP-toets) bieden een zwart witversie, vergrote tekst en audio-ondersteuning. Bij de AMN-toets worden dictee-opgaven vervangen door andere opgaven, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van audio. DiaTaal (DIA doorstroomtoets) geeft aan dat naast een vergrote versie en een voorleesfunctie, de toets ook in delen kan worden gemaakt en dat er extra tijd kan worden geboden. Op de website van A-VISION (Route 8) hebben we geen aangepaste versies kunnen ontdekken.

advertentie

Heeft je kind recht op een aangepaste versie?

De Rijksoverheid stelt: de (directeur van de) school beslist of een/uw kind een aangepaste versie van de doorstroomtoets krijgt. De school dient vooraf uit te zoeken wat uw kind nodig heeft aan speciale ondersteuning.


Wanneer geen doorstroomtoets?

Op de website van de Rijksoverheid lees je dat in deze speciale gevallen geen doorstroomtoets gemaakt hoeft te worden. Summier samengevat:
- naar VSO arbeidsmarkt of dagbesteding
- IQ lager dan 75
- minder dan 4 jaar in Nederland en nog onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal


Oefenopgaven doorstroomtoets

Begrijpend lezen oefenen

Is begrijpend lezen de belangrijkste vaardigheid? Misschien wel. Dat het op de Doorstroomtoets en voor je eindadvies belangrijk is, staat als een paal boven water.

Rekenen oefenen

Moet je voor rekenen alle zeilen bijzetten? Geen probleem, deze oefeningen nemen jou op sleeptouw.

Grammatica oefenen

Grammatica heb je op je volgende school nodig bij vakken als Nederlands en Duits, dus zorg ervoor dat je de boot niet mist. Grammatica helpt je bij het leren van talen.

Leestekens oefenen

Ben jij zorgvuldig met leestekens? Dan ben je een boegbeeld (goed voorbeeld) voor je klasgenoten.

Spelling oefenen

Maak deze oefeningen en steven af op een prima score voor spelling.

Werkwoorden oefenen

Oefen vaak met werkwoorden. Dan ben je goed op dreef.