Alles over de doorstroomtoets

De doorstroomtoets is de laatste belangrijke toets die invloed kan hebben op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Indien de score past bij een hoger schooladvies dan het voorlopige advies, wordt het advies naar boven bijgesteld. Als een leerkracht dat niet doet, moet hij duidelijk uitleggen waarom het voorlopige advies toch echt beter is voor de leerling.

Voor wie?

De doorstroomtoets wordt afgenomen bij leerlingen die in groep 8 van de basisschool zitten. Deze leerlingen hebben in januari hun voorlopige schooladvies gekregen. Wanneer zij goed presteren op de doorstroomtoets, kan het advies naar boven toe worden bijgesteld.

Wanneer?

De doorstroomtoets wordt op alle scholen in de eerste twee weken van februari afgenomen, vanaf schooljaar 2023-2024. Half maart hebben de scholen de resultaten binnen. Uiterlijk 24 maart vernemen leerlingen en hun ouders het definitieve schooladvies van de leerkracht.

Waarom een doorstroomtoets?

De doorstroomtoets is de vervanger van de eindtoets. Omdat de resultaten van de doorstroomtoets in maart al bekend zijn, kunnen alle leerlingen zich tussen 25 en 31 maart aanmelden bij de middelbare school. De naam 'doorstroomtoets' (in plaats van 'eindtoets') geeft aan dat de toets niet het einde is van het leren in groep 8. Na de toets blijven de kinderen zich, tot aan het eind van het schooljaar, ontwikkelen.

Waarom oefenen voor de doorstroomtoets?

Wie oefenopgaven maakt voor de doorstroomtoets, maakt alvast kennis met de verschillende soorten vraagstellingen. Hierdoor wordt de toets wat minder spannend. Wie wil, kan door veelvuldig te oefenen ook zijn niveau verhogen. Alle kennis en vaardigheden die je in de loop der jaren hebt geleerd, voeg je nu samen en leer je door elkaar heen te gebruiken. Daar word je steeds handiger in.

Zijn er meerdere soorten doorstroomtoetsen?

Ja, er zijn verschillende doorstroomtoetsen. Het Cito-instituut biedt een doorstroomtoets aan en ook enkele bedrijven: AMN, Bureau ICE, Route 8 en mogelijk DiaTaal BV. Scholen kiezen zelf welke doorstroomtoets ze afnemen bij hun leerlingen.


Oefenopgaven doorstroomtoets

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van de doorstroomtoets. Op je nieuwe school moet je de teksten in je boeken natuurlijk goed begrijpen.

Rekenen oefenen

Rekenen is ook een belangrijk vak. Rekenvaardigheden heb je bij verschillende vakken nodig, bijvoorbeeld bij wiskunde en natuurkunde. Met alleen een rekenmachine kom je er niet.

Grammatica oefenen

Grammatica heb je op je volgende school nodig bij vakken als Nederlands en Duits. Grammatica helpt je om een taal te leren.

Leestekens oefenen

Wil je dat leraren je proefwerken goed kunnen nakijken? Zorg dan dat je leestekens gebruikt!

Spelling oefenen

Hoe meer woorden je goed kunt schrijven, hoe verzorgder je werk eruitziet. Je kunt je spelling altijd verbeteren.

Werkwoorden oefenen

Begrijp je alle regels van werkwoorden? Pas ze dan toe in de oefeningen.