Oefenopgaven doorstroomtoets

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van de doorstroomtoets. Op je nieuwe school moet je de teksten in je boeken natuurlijk goed begrijpen.

Rekenen oefenen

Rekenen is ook een belangrijk vak. Rekenvaardigheden heb je bij verschillende vakken nodig, bijvoorbeeld bij wiskunde en natuurkunde. Met alleen een rekenmachine kom je er niet.

Grammatica oefenen

Grammatica heb je op je volgende school nodig bij vakken als Nederlands en Duits. Grammatica helpt je om een taal te leren.

Leestekens oefenen

Wil je dat leraren je proefwerken goed kunnen nakijken? Zorg dan dat je leestekens gebruikt!

Spelling oefenen

Hoe meer woorden je goed kunt schrijven, hoe verzorgder je werk eruitziet. Je kunt je spelling altijd verbeteren.

Werkwoorden oefenen

Begrijp je alle regels van werkwoorden? Pas ze dan toe in de oefeningen.